CENNÍK

realitných služieb

PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ

KÚPA NEHNUTEĽNOSTÍ

Provízia pri sprostredkovaní kúpy nehnuteľnosti je 2 000 €

PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ

Provízia pri sprostredkovaní prenájmu nehnuteľnosti predstavuje

sumu vo výške jednomesačného nájomného bez energií, minimálne 350 €.

Cenník je platný od 1. Marca 2019