CENNÍK

realitných služieb 

(platný od 1. Marca 2019)

 

Provízia pri sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti

Cena nehnuteľnosti od 0.- do 49 000 .-
6 % z kúpnej ceny (minimálne 1 500 eur)
Cena nehnuteľnosti od 50 000 .- do 299 9999 .-
5 % z kúpnej ceny (minimálne 3 000 eur)
Cena nehnuteľnosti od 300 000 eur a viac
3 % z kúpnej ceny (minimálne 4 000 eur)

Provízia pri sprostredkovaní kúpy nehnuteľnosti

2 000 eur

 

Provízia pri sprostredkovaní prenájmu nehnuteľnosti

Suma vo výške jednomesčného nájomného bez energií (minimálne 350 eur)